Huisarts Popovic Roermond


WebApp - electronische communicatie met uw huisarts

De huisartspraktijk is gevestigd op de 2de verdieping van Gezondheidscentrum ’t Zand (voormalig redemptoristenklooster bij de Kapel in ’t Zand):

Heinsbergerweg 2

6045 CH Roermond


Telefoonnummers:
Algemeen: 0475 - 329335
Spoednummer: 0475 - 322721
Email: huisartspopovicroermond@ezorg.nl

Openingstijden

De praktijk is geopend van maandag t/m vrijdag van 08:00 to 17:00 uur.


Indeling werktijd:

08:00 - 12:00 Spreekuur op afspraak
12:00 - 13:00 Lunchpauze (spoedlijn actief)
13:30 - 15:30 Huisbezoeken
16:00 - 17:00 Spreekuur op afspraak

De praktijk is gesloten op dinsdagmiddag. We zijn wel bereikbaar voor spoedgevallen. Dan wordt de waarnemend huisarts (achterwacht) ingeschakeld.

Medewerkers

 • Drs. Z. Popovic - Huisarts (werkt op alle dagen behalve woensdag)
 • M Heinrichs - Assistente (praktijkmanager)
 • A. Maas-Bongers - Assistente
 • L. Peters - Assistente
 • S. Koken - POH-S (praktijkondersteuner somatiek)
 • U. Vaessen - POH-GGZ (psycholoog, praktijkondersteuner geestelijke gezondheidszorg)

Op maandag en woensdag zijn er ook waarnemende huisartsen aanwezig.
Tevens werken er met regelmaat stagaires mee in de praktijk. Zij volgen de opleiding voor doktersassistent bij de Gilde Opleiding te Venlo

Afspraken

Afsprakenspreekuur:

Voor een afspraak bij de huisarts belt u met de doktersassistente. Doet u dit tussen 08.00 en 09.00 uur, dan kunt u meestal dezelfde dag bij de huisarts terecht. Heeft u één klacht dan wordt een consult van 10 minuten gereserveerd. Als u meerdere klachten heeft dan reserveert de doktersassistente een dubbel consult voor u.

De doktersassistente vraagt naar de aanmeldingsklacht. Zo kunt u beter geholpen worden, kan de doktersassistente beter het spreekuur plannen en de huisarts kan zich beter voorbereiden voor consult.

Telefonisch spreekuur:

Heeft u een korte vraag of wilt u een uitslag telefonisch met de huisarts bespreken, overleg dan met de doktersassistente om een telefonisch consult in te plannen. De huisarts belt u dan persoonlijk terug.

Huisbezoek:

Bent u niet in staat om naar het spreekuur te komen, omdat u te ziek of slecht ter been bent, dan kunt u bij de doktersassistente een huisbezoek aanvragen. Bel bij voorkeur voor 10:00 uur. Belt u later, dan kan het zijn dat u pas de volgende dag aan de beurt bent. De huisarts streeft ernaar om tussen 13.30 en 15.00 uur bij u aan te komen.

Eerste hulpverlening:

In geval van spoed wordt u natuurlijk meteen geholpen. Belt u waar mogelijk eerst even.

Doktersassistentes:

Om u beter en sneller te kunnen helpen, zowel telefonisch als in de praktijk, zijn er iedere dag twee doktersassistentes aanwezig. De doktersassistentes zijn opgeleid om zowel telefonisch hulpverlening te bieden, als bepaalde medische handelingen te verrichten.

POH-S

De praktijkondersteuner is een speciaal opgeleide HBO-verpleegkundige en begeleidt patiënten met suikerziekte, longziekten ( Astma/COPD) en mensen met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten. Tevens is ze speciaal opgeleid om mensen te helpen bij stoppen met roken. Zij werkt onder supervisie van de huisarts volgens duidelijk omschreven protocollen.

Diabetes spreekuur (suikerziekte)

Wanneer de huisarts bij u Diabetes Mellitus type 2 (suikerziekte) heeft vastgesteld wordt u verwezen naar het spreekuur van de praktijkondersteuner. Het doel van de diabeteszorg is het voorkomen, dan wel uitstellen van complicaties op korte en lange termijn. Hierbij is het belangrijk dat u zo goed mogelijk kunt omgaan met uw ziekte. Het is daarom van belang dat u regelmatig voor controle komt om de behandeling zo goed mogelijk aan te passen aan uw situatie. De praktijkondersteuner voert jaarlijks een voetcontrole uit en meet de bloeddruk, lengte, gewicht en buikomvang. Geeft tijdens het consult voorlichting over het ziektebeeld en begeleidt de patiënt bij medicatiegebruik en veranderingen in de leefstijl. Indien nodig wordt u doorverwezen naar diëtiste, fysiotherapeut, podotherapeut en/of pedicure. Voor meer informatie over suikerziekte:

Hart- en vaatziekten

U bezoekt misschien al regelmatig uw huisarts voor controle van uw bloeddruk of cholesterolgehalte. U maakt hiervoor altijd zelf een afspraak. Wij hebben een speciaal spreekuur ingesteld voor deze controles (CVRM- spreekuur). De praktijkondersteuner houdt uw controles bij en roept u tijdig op voor elke controle. Zij voorziet u ook van nuttige adviezen over gezonde levensstijl. Voor dit spreekuur kunt u dus een uitnodiging verwachten of persoonlijk voor aanmelden. Het doel van het CVRM- spreekuur is het voorkomen van hart- en vaatziekten bij personen met een verhoogd risico. Voorbeelden van hart- en vaatziekten zijn: vernauwing van de slagaderen (aderverkalking), angina pectoris (pijn op de borst), een hartinfarct(hartaanval) of CVA (beroerte). Voor meer informatie over hart en vaatziekten:

Astma/COPD spreekuur

Iedereen bij wie de diagnose COPD, longemfyseem of astma is gesteld, wordt minimaal jaarlijks gecontroleerd op het astma / COPD spreekuur van de praktijkondersteuner. In beginsel zal de praktijkondersteuner middels longfunctiemeting (spirometrie) de diagnose stellen/bevestigen dan wel verbeteren. Ook maakt zij gebruik van gestandaardiseerde vragenlijsten. Afhankelijk van de diagnose zal er aanpassing plaatsvinden van de medicatie. Ook is het mogelijk dat u een leefstijladvies ontvangt en/of u doorverwijst naar fysiotherapeut of diëtiste. Voor meer informatie over Astma/COPD www.inhalatorgebruik.nl

POH-GGZ

Psychische klachten

Als u last heeft van psychische klachten kan de huisarts u doorverwijzen naar de Praktijkondersteuner Huisarts Geestelijke Gezondheidszorg, oftewel POH-GGZ. Binnen onze praktijk is dat een gecertificeerd psycholoog van Meditta. Zij ondersteunt de huisarts bij patiënten met psychische klachten.

Werkwijze

De huisarts verwijst u naar de POH-GGZ om meer inzicht te krijgen in uw psychische klachten. In een eerste gesprek met de POH-GGZ worden uw klachten in kaart gebracht. Samen met u wordt gekeken welke behandeling het beste bij u en uw klachten past. De POH-GGZ biedt ook kortdurende behandeling. Indien er sprake is van langdurige of complexe psychische problematiek kan in overleg besloten worden om u door te verwijzen naar specialistische GGZ hulp. Daarnaast kunt u bij de POH-GGZ terecht voor nazorg na behandeling bij gespecialiseerde GGZ en begeleiding als overbrugging voor een externe wachtlijst.

Welke klachten?

U kunt bij de POH-GGZ terecht met onder andere:

 • sombere of depressieve klachten
 • angstklachten
 • burn-out en overspannenheid
 • spanning- en stressklachten
 • slaapproblemen
 • geheugen- en concentratieproblemen
 • lichamelijke klachten waarvoor geen duidelijke (lichamelijke) oorzaak is gevonden, zoals vermoeidheid, pijnklachten, spierspanningsklachten, benauwdheid, overmatig transpireren, slecht kunnen concentreren of hartkloppingen.
Praktisch en kosten

Onze POH-GGZ maakt gebruik van vragenlijsten. Zij biedt ventilerende en ondersteunende gesprekken, gesprekstherapie en ontspanningsmethoden. Ook biedt zij biofeedback behandeling aan bij lichamelijke spanningsklachten.

De POH-GGZ is een vaste dag in de week aanwezig en werkt alleen op afspraak. Indien nodig kan de POH-GGZ gemakkelijk overleggen met de huisarts en POH-Somatiek.

De kosten voor een consult bij de POH-GGZ vallen onder de reguliere huisartsenzorg. Dit houdt in dat uw eigen risico niet wordt aangesproken en u geen eigen bijdrage hoeft te betalen. Indien u gebruik wilt maken van een biofeedback traject kunt u dit (deels) vergoed krijgen vanuit de aanvullende zorgverzekering. Vraag hiervoor naar de voorwaarden.

We verzoeken u uitsluitend af te zeggen als dit echt niet anders kan. Indien u plotseling verhinderd bent, is het belangrijk dat u minimaal 24 uur van te voren afbelt. De tijd die voor uw gereserveerd was, kan dan nog aan iemand anders worden aangeboden.

Klachtenregeling

De praktijk is voor de behandeling van klachten en/of geschillen aangesloten bij Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijns Zorg (SKGE). Voor meer info: www.skge.nl.

Het klachtenformulier kunt u hier downloaden.

Privacy

Onze privacyreglement is aangepast volgens de meest recente richtlijnen van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)

Klik hier voor ons privacyreglement.